Projekty

Rok 2018

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku ul. Perłowej od skrzyżowania z ul. Sasanki do skrzyżowania ul. Perłowej z ul. Irysową (wraz z skrzyżowaniem) w msc. Pólko, Gmina Tłuszcz
 • Rozbudowa ulicy Kleeberga na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiosenną do skrzyżowania z ul. Nowa Wieś, Gmina Wołomin
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 3449W na odcinku od zjazdu na wysokości działki ew. nr 640 obręb 0021 Urle do końca obrębu Iły, Gmina Jadów
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kościelnaej (bez skrzyżowania) do ul. Wileńskiej (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin
 • Rozbudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) na odcinku od DW 634 – ul. Szosa Jadowska do skrzyzowania z ul. Krzyżówka(ze skrzyżowaniem), Gmina Wołomin
 • Rozbudowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach, Gmina Wołomin
 • Budowa łącznika ul. Topolowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Legionów wraz z przebudową sieci energetycznej Nn oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, Gmina Wołomin
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W w msc Postoliska i msc. Chrzęsne (ul. Plac 3-go Maja w msc. Postoliska do ul. Kasztelańskiej w msc. Cgrzęsne, Gmina Tłuszcz
 • Rozbudowa drogi powiatowej 4311W (ścieżki rowerowo – pieszej) na odcinku od msc. Rżyska do msc. St. Kraszew, Gmina Klebów, Gmiana Radzymin
 • Rozbudowa drogi gminnej – ul. Legionów na odcinku od ul. 1 Maja (droga wojweódzka 634) do ulicy Partyzantów, (bez skrzyżowania), Gmina Wołomin
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielany
 • Rozbudowa drogi gminnej polegajacej na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka od skrzyzowania z ul. Mińską, do dz. nr ew. 46/44 w miejscowości Mostówka, Gmina Wołomin
 • Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Stara Iwiczna, gmina Lesznowola związanej z budową zjazdu na dz. nr 189/13 w obrębie 00-25
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W  – ul. Kwiatowa na odcinku od działki 103 do skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W  – ul. Ogrodowa do skrzyzowania z ul. Szosa Jadowska, Gmina Tłuszcz
 • Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową miejsc postojowych i chodników oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr1030/1 w msc. Biała Podlaska
 • Przebudowa nawierzchni ulicy Kraszewskiego, Sienkiewicza, Spokojna, Przelotowa, Błotków, Wschodnia, Rózana, Wyszyńskiego, Popiełuszki, Szkolna, Sportowa w Terespolu
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335w polegająca na budowie chodnika i odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z droga gminną do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Krusze, Gmina Klembów

Rok 2017

 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic: Terebelskiej na odcinku od dk2 do Grunwaldzkiej, ulicy Grunwaldzkiej i Piłsudskiego na odcinku od Grunwaldzkiej do Artyleryjskiej obejmująca budowę ścieżki rowerowej do połączenia ze ścieżką w ulicy Zamkowej i przebudowę chodników w ramach zadania inwestycyjnego Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Janowskiej na odcinku od granicy miasta do ulicy Piłsudskiego, obejmującą budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników i zatoki autobusowej oraz budowę nowej zatoki autobusowej w ramach zadania inwestycyjnego Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
 • Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc. Kobyłka do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego oraz ulicy Sasina od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Kobyłkowską, Gmina Wołomin
 • Budowa ulicy Kochanowskiego w miejscowości Wołomin i Czarna, Gmina Wołomin
 • Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zgoda w Wołominie od ul. Głowackiego do ul. Armii Krajowej, gmina Wołomin
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na placach węglowych terminala uniwersalnego w Małaszewiczach
 • Opracowanie projektów wykonawczych wraz z projektami stałej organizacji ruchu przebudowy dróg w Terespolu dla potrzeb realizacji robót budowlanych ul. Reymonta, ul. Słowackiego, ul. Narutowiczna
 • Projekt organizacji ruchu w obrębie drogi wewnętrznej osiedla Wilanów Garden zlokalizowanego przy ul. Bruzdowej 106 A-H, 108 A-H
 • Przebudowa chodnika oraz lokalizacja bramy dostawy do sklepu BIEDRONKA przy ul. Żółkiewskiego
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Rozbudowa ulic: Zamkowej, Narutowicza, Łomaskiej, Zielonej i Witoroskiej, obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników oraz budowę zatoki autobusowej z peronem, w ramach zadania inwestycyjnego Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
 • Budowa ścieżki rowerowej od projektowanej ścieżki edukacyjnej przy kładce dla pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową w Alei Tysiąclecia w rejonie skrzyżowania z ul. Średnią w Białej Podlaskiej
 • Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od projektowanej ścieżki edukacyjnej przy kładce dla pieszych w ciągu ulic Kąpielowej do zaprojektowanej ścieżki rowerowej w ulicy Brzeskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Północną w Białej Podlaskiej
 • Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 108567 Dubiny – Lipiny i ul. Nowej nr 108527B wraz z odcinkami ul. Łąkowej o nr 108574B w Dubinach, gmina Hajnówka
 • Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na tereni gminy Międzyrzec Podlaski – 40 km
 • Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wspólnej w Nowych Lipinach
 •  Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/36 obręb 0004 w miejscowości Mostówka
 • Rozbudowa ul. Legionów w Wolominie na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Wołomińskiej
 •  Rozbudowa  ul.Widnej w Wolominie
 • Rozbudowa ul.Nagórnej w Wolominie
 • Rozbudowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca
 • Budowa placu przeładunkowa – składowego na Terminalu Uniwersalnym w Małaszewiczach"
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo-Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B ZatrościniecPodtrościniec
 • Opracowanie programu fonkcjonalno-użytkowego dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 200615W w miejscowości Kobylany
 • Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w msc. Wyrzyki – Popławy
 • Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w msc. Wólka Nosowska
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Łomaska, Kolejowa, Zielona w msc. Biała Podlaska

Rok 2016

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. Granicznej do ul. 1-maja w m. Wołomin
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku Zagościniec – Helenów – gm. Wołomin
 • Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz
 • Budowa drogi powiatowej na odcinku od dz. Nr ew. 96 obr. Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła na odcinku około 1565 mb w msc Starowola, gmina Jadów
 • Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne, ul. Mikołaja Kopernika
 • Przebudowa skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W na odcinku od skrzyżowania ulic Słonecznej z Królewską w m. Kowalicha do skrzyżowania ulic Marianowskich (powiatowej i gminnej) w m. Marianów
 • Rozbudowa drogi powiatowej w msc Myszadła – projekt wykonawczy
 • Budowa ulicy Poprzecznej w Nowych Lipinach na odcinku od ul. Górnej do granicy z działką ew. Nr 150 obręb 03 Nowe Lipiny
 • Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie
 • Opracowanie programu fonkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/36 obręb 0004 w miejscowości Mostówka
 • Budowa dróg wewnętrznych, placu przeładunkowo – składowego wraz z kanalizacją deszczową na Terminalu Uniwersalnym w Małaszewiczach" – realizacja w systemie P&B
 • Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Koszelówka
 •  Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobylany
 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejskiej polegająca na budowie chodnika oraz zjazdów w miejscowości Baniocha” (na odc. od ul. Wspólnej do końca ul. Wiejskiej)
 • Przebudowa drogi gminnej – ul. Wiejskiej polegająca na budowie chodnika oraz zjazdów w miejscowości Baniocha” (na odc. od drogi krajowej nr 74 do istniejącego chodnika  do końca dz. nr ewid 32/6)
 • Budowa dróg Jana Pała IIII, Kozłowskiego i Kotarby w Terespolu
 • Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ul. Al. Marzeń, ul. Polnej, ul. Cichej, ul. Andrzejuka, ul. Kraszewskiego, ul. Granicznej, ul. Szkolnej w Terespolu
 • Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Biała Podlaska – 60 km
 • Budowa drogi gminnej nr 107089L (działka ewid 159)
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107089L (działka ewid. 57)
 • Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 107075L ul. Cicha, 107076 ul. Spółdzielcza, 107077L ul. Gruntowa” w miejscowości Niedrzwica Duża
 • Projekt drogi wewnętrznej ul. Zalesie w Niedrzwicy Kościelnej
 • Przebudowa ul. Nadrzecznej w Niedrzwicy Dużej
 • Zakład Usług Budowlano-Drogowych, ul. Karłowicza 22, 21-500 Biała Podlaska – projektuj i buduj – Budowa parkingów przy budynku administracyjnym w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14
 • Przebudowa drogi gminnej nr 200435W w miejscowości Chłopków Kolonia
 • Przebudowa drogi gminnej nr 200408W w miejscowości Lipno
 • Przebudowa drogi gminnej nr 200422W w miejscowości Myszkowice
 • Przebudowa drogi gminnej nr 200415W w miejscowości Rusków
 • Budowa ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej na odc. od ul. Serwituckiej do ul. Jasińskiego w Kobyłce
 • Budowa chodnika w miejscowości Nowa Kornica przy drodze powiatowej Nr 2012W od drogi Nr 811 Chybów – Stare Litewniki – Walim – Nowa Kornica
 • Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w msc. Rudka_odcinek 1
 • Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w msc. Rudka_odcinek 2
 • Przebudowa drogi gminnej Kolonia Wólka Nosowska – Koszelówka od drogi nr 287 do drogi nr 526
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W od dr. nr 811 – Chybów – Litewniki Stare – Walim – Nowa Kornica
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki
 • Budowa chodnika w miejscowości Nowa Kornica przy drodze powiatowej Nr 2012W od drogi Nr 811 Chybów-Stare Litewniki – Walim – Nowa Kornica
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 polegająca na budowie chodnika w Miejscowości Stara Kornica
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 polegająca na budowie chodnika w Miejscowości Wólka Nosowska
 • Budowa drogi gminnej 430223W Starowola – Zawiszyn, Gmina Jadów

Rok 2015

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W Zagościniec – Helenów na odcinku od przejazdu PKP w Duczkach do Ronda w Zagościńcu na połączeniu ulic 100-lecia, Podmiejskiej i Szkolnej
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4337w Nowy Kraszew – Dobczyn w gminie Klembów
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku od Drogi Wojewódzkiej nr 634 do ronda w miejscowości Majdan
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od ul. Ganicznej w m. Wołomin do ronda w miejscowości Majdan
 • Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej na odcinku od skrzyżowania ulic Mareckiej i Szkolnej do nowo budowanego wiaduktu nad trasą S8 w gminie Kobyłka
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 4308W na odcinku od DK 8 do wysokości ul. Poziomkowej
 • Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej – ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie
 • Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dworskiej na odcinku od ulicy Kolonia Gródek do ulicy Szosa Jadowska
 • Budowa drogi gminnej – ul. Szarej w miejscowości Wołomin

Rok 2014

 • Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4333W i drogi powiatowej nr 4351W w miejscowości Międzyleś
 • Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4333W w miejscowości Międzyleś
 • Przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowości Stara Kornica
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu przebudowa dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469 w miejscowości Stara Kornica
 • Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na dz. nr ew. 344 wraz z przebudową drogi do ul. Kraszewskiego w Opolu Lubelskim
 • Zmiany w organizacji ruchu dróg gminnych w Opolu Lubelskim
 • Zmiany w organizacji ruchu ulic lokalno – miejskich w Opolu Lubelskim
 • Budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ew. 1001 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 2 (odc. Międzyrzec Podlaski – Terespol) w miejscowości Zaścianki
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 108074L w miejscowości Sobieszczany
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 107066 L w miejscowości Osmolice – Kolonia
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wewnętrznej ul. Żużlowej w Niedrzwicy Dużej
 • Opracowania jest wykonanie projektu budowlanego do zgłoszenia robót budowlanych przebudowy wewnętrznej drogi dojazdowej główna brama wjazdowa front autocysternowy w Bazie Paliw nr 15 w Narewce
 • Przygotowanie dokumentacji na etapie projektu budowlanego stanowiącego podstawę do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Konopnickiej w Sarnakach